صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

 - مبالغ فوق جهت شرکت غیر حضوری به ازای ارائه سه مقاله اول بوده و به ازاء 
سه مقاله دوم مبلغ 100.000 تومان به مجموع مبالغ اضافه می گردد.

- به کسانی که تا تاریخ 20 مهر ثبت نام خود را تکمیل نمایند یک پکیج آموزش کامل فتوشاپ به ارزش 100.000 تومان هدیه می شود.

- به کسانی که به صورت حضوری ثبت نام می کنند  50% تخفیف جهت خرید محصولات سایت مدیرسبزو سایت راز کلیک اهدا می شود.